Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a v k.ú. Žebráky
Odesílatel Miroslava Balvínová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2016 10:07:12
Předmět Dodatečné informace č. 1

Vážení,
Zadavatel uveřejňuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám č. 1. Bližší znění je uvedeno v příloze.


Přílohy
- Příloha č. 5 Základní kvalifikační předpoklady_nový vzor.docx (37.34 KB)
- Příloha dodatčné informace č. 1.pdf (257.25 KB)
- Dodatečná informace č. 1.pdf (198.92 KB)