Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení <skrytý název>
Odesílatel Věra Krejzová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.01.2016 11:46:18
Předmět Dodatečné informace č. 1

Zadavatel uveřejňuje dodatečné informace č. 1 z vlastního podnětu podle § 49 odst. 4 zákona.

Zadavatel těmito dodatečnými informacemi zveřejňuje nově Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.
Na základě novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla provedena změna, která se týká základních kvalifikačních předpokladů, kde v § 53 se na konci odstavce nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:“l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu“.
.Ostatní podmínky pro podání nabídek se nemění.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1.pdf (198.07 KB)