Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II
Odesílatel Silvie Lubinová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2016 15:42:39
Předmět Dodatečné informace č. 4

Zadavatel poskytuje Dodatečnou informaci č. 4 včetně příloh.


Přílohy
- Stanovisko_RWE_Milenov_aktualizovane.pdf (3.99 MB)
- 3b_Vykaz_vymer_Milenov_upravene_po_DI4.xls (181.50 KB)
- 3a_Vykaz_vymer_Jezernice_upravene_po_DI4.xls (254.00 KB)
- Dodatecna_informace_4_podepsano.pdf (1.31 MB)