Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)
Odesílatel Lenka Špalková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2024 09:34:22
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 98 zákona jako reakci na obdržený dotaz dodavatele toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:


Přesné znění dotazů dodavatele ze dne 10.07.2024:

Dotaz č.1
V technické zprávě se zmiňují stavební objekty SO 102 a 301, které se však ve výkazu výměr nevyskytují. Jsou součástí této soutěže nebo ne?

Dotaz č.2
Položka 171209018-R skládkovné – zemina nemá návaznost na ostatní položky rozpočtu, např. odkop apod. Není tato položka nadbytečná?
Kubatury nesedí ani na odkazovanou tabulku kubatur C 1.2.16Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1

Projektová dokumentace k realizaci cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná, kterou zadavatel uveřejnil jako přílohu zadávací dokumentace, byla zpracovaná v roce 2018 pro celou původní délku této cesty. Na tuto skutečnosti zadavatel upozornil ve své zadávací dokumentaci v čl. 2 bodě 2.1.

Předmětem této veřejné zakázky je realizace pouze části cesty v úseku Km 0,789 – 1,754. Jak uvedl zadavatel ve své zadávací dokumentaci, realizovaný úsek je oddělen pouze rozpočtově.

Stavební objekty SO 102 a 301 jsou umístěny v části cesty, který není předmětem této veřejné zakázky


Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2

Rozpočtová položka č. 16, kód 171209018-R s popisem skládkové – zemina je navázána na ostatní položky v rozpočtu, návaznost je zřejmá z položky č. 10 objektu SO 101 (obsahuje součty položek č. 5, 7, 8, 9, 14 a 19), tudíž není nadbytečná.

Tabulka kubatur předložená při výběrovém řízení je z původní PD z roku 2018.

Pro upřesnění přikládáme zpřesněnou tabulku kubatury přímo pro tuto část cesty, zároveň je tabulka vložena do sekce zadávací dokumentace


Přílohy
- Tabulka kubatur 789-1754.pdf (43.64 KB)