Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Němčice u Třebnic
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2024 10:08:55
Předmět Výzva k podání nabídky ve ZPŘ na KoPÚ v k. ú. Němčice u Třebnic

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílá zadavatel výzvu k podání nabídky ve ZPŘ na KoPÚ v k. ú. Němčice u Třebnic.
S pozdravem
Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ve ZPŘ_KoPÚ Němčice u Třebnic_podpis.pdf (431.98 KB)