Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie odtokových poměrů pro obec Provodov-Šonov
Odesílatel Jana Hynková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2024 10:38:26
Předmět Výzva k podání nabídek

Zasíláme vám výzvu k veřejné zakázce.


Přílohy
- 1) Výzva k podání nabídek LISTINNÁ PODOBA_sign.pdf (379.22 KB)
- 2) Příloha č. 1 - Krycí list.docx (38.03 KB)
- 3) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (26.45 KB)
- 4) Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (30.53 KB)
- Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo_Studie odtokových poměrů.docx (78.18 KB)
- 15) Příloha č. 5 - Etický kodex dodavatele (002).docx (44.30 KB)
- 16) Příloha č. 6 - ČP dodavatele ke střetu zájmů (002).docx (27.10 KB)
- Obvod_SOP_Provodov_Šonov.pdf (940.67 KB)