Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Domovní čistička odpadních vod pro nemovitost Úboč č. p. 49 a Němčice č. p. 2
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2024 09:30:14
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zadavatel zasílá výzvu k podání nabídky na VZMR s názvem Domovní čistička odpadních vod pro nemovitost Úboč č. p. 49 a Němčice č. p. 2.
S pozdravem
Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ELEKTRONICKÁ PODOBA_podpis.pdf (514.69 KB)