Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PD pro společné povolení a realizaci polní cesty HC 2 v k.ú. Milence, včetně výkonu AD
Odesílatel Helena Drozdová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.02.2024 13:29:35
Předmět Výzva

Vážení,
v příloze vám zasíláme Výzvu k podání nabídky na VZMR s názvem "Vyhotovení PD pro společné povolení a realizaci polní cesty HC 2 v k.ú. Milence, včetně výkonu AD".
Výzva včetně příloh je přístupná na profilu zadavatele.
S pozdravem
Helena Drozdová, SPÚ, Pobočka Klatovy


Přílohy
- 00) Výzva k podání nabídek_PD Milence_el.p..pdf (597.30 KB)