Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2024 a 2025
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 17:10:04
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na služby. Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh jsou volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_44952.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina