Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Protierozní opatření v k.ú. Dubenec - II. etapa
Odesílatel Petra Žáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 13:31:37
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
z důvodu transparentnosti uveřejňujeme toto vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem "Protierozní opatření v k.ú. Dubenec - II. etapa".

S pozdravem
Ing. Petra Žáková
KPÚ pro Královéhradecký kraj


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace - Dubenec (el).pdf (573.43 KB)