Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2023 14:31:36
Předmět Výzva k podání nabídek - KoPÚ Hlohov

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje výběrové řízení pro shora uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Výzva k podání nabídek včetně všech jejích příloh jsou volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_44740.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina