Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provozování kantýny pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2023 13:13:28
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Konvičná


Přílohy
- Koncesni_dokumentace_kantyna.pdf (373.17 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (37.50 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (26.40 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (30.77 KB)
- Příloha č. 3 smlouvy - sortiment požadavky.docx (34.99 KB)
- Příloha č. 4 - Návrh smlouvy.doc (2.17 MB)
- Příloha č. 5 - ČP odpovědné zadávání.docx (27.27 KB)
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů.docx (27.35 KB)
- Příloha č. 7 - Etický kodex.docx (44.32 KB)
- Příloha č. 8 - hodnocení.xlsx (15.66 KB)