Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce elektroinstalace v bývalém bytě administrativní budovy SPÚ ve Svitavách
Odesílatel Lenka Špalková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2023 14:16:39
Předmět Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z vlastního podnětu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 25.9.2023 08:00 hod