Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba polních cest C19 a C20 v k.ú. Perná II
Odesílatel Marika Chválová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2023 12:35:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.2

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_podepsané 7.9.2023.pdf (271.57 KB)