Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bulovka
Odesílatel Věra Hejtmánková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2023 16:47:31
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tímto oznamuje změnu - doplnění zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Změna_doplnění ZD_KoPÚ Bulovka_elp.pdf (325.17 KB)