Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery
Odesílatel Veronika Hejlová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2023 16:38:48
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR - KoPÚ Kukleny

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit s Výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery.

Komplexní Výzva včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele EZAK. Lhůta pro podání nabídek je do 08.09.2023 do 09:00.

S pozdravem


Veronika Hejlová
KPÚ pro Královéhradecký kraj


Přílohy
- Výzva k podání nabídek KoPÚ.pdf (592.75 KB)
- Přílohy k Výzvě.zip (3.40 MB)