Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba polních cest C19 a C20 v k.ú. Perná II
Odesílatel Marika Chválová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2023 10:10:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

Vysvětlení, změna ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_podepsané 30.8.2023.pdf (438.91 KB)