Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace na opravu hráze rybníka „SLAVÍK II“ v k. ú. Slavičín a výkon autorského dozoru projektanta
Odesílatel Kateřina Odložilíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2023 15:46:26
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,
zasíláme výzvu k podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Odložilíková
odborný rada oddělení pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88 I 760 41 Zlín
tel.: +420 727 957 164
e-mail: k.odlozilikova@spucr.cz
www.spucr.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ELEKTRONICKÁ PODOBA_PD oprava hráze Slavičín_final_sign.pdf (485.97 KB)