Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Lazsko
Odesílatel Diana Frančáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2023 13:20:18
Předmět Výzva k podaní nabídek Údržba HOZ Lazsko

Vážení dodavatelé,
oslovujeme vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem Údržba HOZ Lazsko.
Zbývající část zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidky_Udrzba_HOZ_Lazsko.pdf (896.08 KB)