Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zhotovení projektové dokumentace na odstranění stavby na pozemcích st. 826/1 a 826/2 v k.ú. Rynholec
Odesílatel Eva Štursová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2023 09:06:49
Předmět Výzva

Vážení, zasíláme výzvu k podání nabídky na VZMR Zhotovení projektové dokumentace na odstranění stavby na pozemcích st. 826/1 a 826/2 v k.ú. Rynholec, přílohy výzvy jsou součástí zadávací dokumentace


Přílohy
- vyzva_k_podani_nabidky.pdf (456.89 KB)