Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice
Odesílatel Marika Chválová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2023 13:07:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5 - podepsané 24.5.2023.pdf (441.89 KB)
- Výsadba zeleně v k. ú. Velké Němčice (zadání) - oprava 24.5.2023.xml (571.78 KB)