Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výsadba větrolamu IPN/20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2023 15:47:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel obdržel k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dne 27.3.2023 pod č.j.: SPU 122114/2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v příloze zasílá sdělení k žádosti uchazeče.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina


Přílohy
- Vetrolam_Radotice_Backovice_vysvetleni_zadavaci_dokumentace_1.pdf (346.39 KB)