Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Karlovarský kraj a Pobočky Cheb a Karlovy Vary na období od 1.5.2023 do 30.4.2026
Odesílatel Dagmar Horychová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2023 12:37:40
Předmět Upřesnění zadávacích podkladů

Dobrý den,
zasíláme informaci o výměně přílohy č. 8 k Výzvě k podání nabídek. Používejte, prosím, přílohu s názvem: Priloha_c_8_k_Vyzve_k_podani_nabidek_OPRAVA1_cenova_specifikace_sluzeb
Kde u celkové ceny úklidových služeb (list č. 4) byl opraven výpočet ve sloupci C. (výpočet za 36 měsíců).
Zároveň byla upravena písařská chyba v názvu přílohy - návrh SOD (v záhlaví), kde bylo uvedeno, že se jedná o přílohu č. 3, správně se jedná o přílohu č. 4. Příloha byla rovněž vyměněna.

S pozdravem
Ing. D.Horychová
KPÚ pro Karlovarský kraj