Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Odesílatel Kateřina Douchová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2023 10:36:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel obdržel dne 23. 3. 2023 pod č.j. SPU 117384/2023 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce.
V příloze Vám zasíláme vysvětlení dotazu účastníka řízení.

S pozdravem
Ing. Kateřina Nejedlá


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_3.pdf (208.54 KB)