Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Odesílatel Kateřina Douchová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2023 09:13:43
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel obdržel dne 22. 3. 2023 pod č.j. SPU 116731/2023 prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce.
V příloze Vám zasíláme vysvětlení dotazu účastníka řízení.

S pozdravem
Ing. Kateřina Nejedlá


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_2.pdf (201.17 KB)