Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
Odesílatel Jana Petríková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 11:32:59
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje, že zahajuje výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov.
Výzva k podání nabídek včetně všech jejích příloh je k dispozici na profilu zadavatele v části "zadávací dokumentace: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_42117.html
S pozdravem
Ing. Jana Petríková
Pobočka Havlíčkův Brod


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (420.54 KB)