Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2023 13:17:59
Předmět Výzva k podání nabídek - HPC2+IP21 Rohozná

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh jsou volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_41599.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina