Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní
Odesílatel Vlasta Laisková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2023 09:53:04
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení v k. ú. Bohdalovice u Větřní“. Na tomto profilu zadavatele je rovněž neomezeně k dispozici kompletní zadávací dokumentace.


Přílohy
- HOZ Bohdalovice_Výzva k podání nabídky_podepsané.pdf (499.33 KB)