Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vodní nádrž VN2 (Jasan) a suchý poldr v k.ú. Vranín
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2023 07:35:35
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh jsou volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_41431.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina