Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení TDS a výkon KBOZP pro výstavbu MVN a tůní v k. ú. Chodská Lhota
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2023 13:53:10
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážený dodavateli,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem TDS a výkon KBOZP pro výstavbu MVN a tůní k. ú. Chodská Lhota. Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele v záložce zadávací dokumentace.
S pozdravem
Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_TDS a KBOZP_MVN a tůně_Chodská Lhota_podpis.pdf (574.70 KB)