Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vodní nádrž N1 (Kozáky) v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2023 10:47:07
Předmět Výzva k podání nabídek - VN N1 (Kozáky) Meziříčko u Moravských Budějovic

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh jsou volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_41265.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina