Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon TDS + BOZP při realizaci VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou
Odesílatel Dagmar Horychová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2022 13:32:13
Předmět Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Dobrý den,
v záložce "Zadávací dokumentace" je uložena Výzva k podání nabídek, vč. příloh.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_el.podpis.pdf (383.85 KB)