Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry a k.ú. Kobylí Hlava
Odesílatel Kateřina Douchová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2022 16:22:50
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje, že zahajuje výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry a k.ú. Kobylí Hlava.
Výzva k podání nabídky včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_40244.html

S pozdravem
Ing. Kateřina Nejedlá
Pobočka Havlíčkův Brod


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (556.65 KB)