Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2022 10:45:19
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel obdržel dne 3.10.2022 pod č.j.: SPU 365186/2022 žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace. Sdělení zadavatele společně s dotazy uchazeče Vám zasíláme v příloze této zprávy.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina


Přílohy
- Sdeleni_zadavatele_k_zadosti_o_vysvetleni_zadavaci_dokumentace.pdf (349.13 KB)