Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Odesílatel Zdeněk Bořil
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2022 12:34:12
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace.pdf (321.77 KB)