Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna kotle na tuhá paliva v RD ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský́ kraj a hl. m. Praha v k.ú. Chrást u Poříčan
Odesílatel Eva Štursová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 09:24:18
Předmět Výzva

Vážení, zasíláme výzvu k podání nabídky VZMR Výměna kotle na tuhá paliva v RD ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský́ kraj a hl. m. Praha v k.ú. Chrást u Poříčan, přílohy výzvy jsou uloženy v části zadávací dokumentace


Přílohy
- vyzva_k_podani_nabidky.pdf (489.53 KB)