Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2022 16:04:03
Předmět Výzva k podání nabídek - KoPÚ Horky u Želetavy

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na služby. Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_39898.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina