Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val
Odesílatel Přemysl Ulrich
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2022 09:36:02
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

posíláme Vysvětlení ZD č. 1 k předmětné VZ.

S pozdravem

Ing. Přemysl Ulrich


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 - stavba Strahovice.pdf (379.97 KB)