Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2022 11:08:30
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel obdržel dne 9.8.2022 pod č.j.: SPU 287064/2022 tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

v PD jsou navrženy štětovnice z recyklovaného plastu. Tyto štětovnice jsou velmi nestandartní a jejich použití výjimečné. Pro správné navržení a ocenění těchto štětovnic je nutné mít k dispozici geologický průzkum na tělese hráze. Prosíme zadavatele o jeho doplnění do zadávací dokumentace.

K této žádosti zadavatel sděluje, že součástí komprimovaného souboru Projektová dokumentace_1.zip je Závěrečná zpráva o IGP, která by k této problematice měla být dostatečná.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina