Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val
Odesílatel Jiří Kašný
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2022 13:56:34
Předmět Výzva k podání nabídek - Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val

Vážení,

v příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val.

S pozdravem

Ing. Jiří Kašný


Přílohy
- Výzva k podání nabídek VZMR st. práce.pdf (464.99 KB)