Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice
Odesílatel Jakub Kalista
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 14:34:01
Předmět Výzva

Vážení,

přílohou Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zjednodušeném podlimitním režimu s názvem „Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice“.

S pozdravem,

Ing. Jakub Kalista
Pobočka Plzeň
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (397.64 KB)