Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přechod polní cesty C1 km 0,730-0,910 přes hráz rybníka v k.ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 13:51:18
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,
zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina oznamuje, že zahajuje zadávací řízení pro shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Výzva k podání nabídek i Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_39383.html.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina