Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina
Odesílatel Hana Minářová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2022 14:14:23
Předmět Výzva

V příloze zasílám Výzvu k předložení nabídky VZMR.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_Březina, Veselíčko.pdf (580.68 KB)