Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary
Odesílatel Petra Žáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2022 14:15:12
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení, zveřejňujeme v souladu s ust. § 99 zákona Vysvětlení a změnu zadávací dokumentaci č. 1 k veřejné zakázce s názvem "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary".

KPÚ pro Královéhradecký kraj


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 1 KoPÚ Lískovice (el).pdf (213.10 KB)
- Upravená Příloha č. 2 - Smlouva_KoPÚ Lískovice u O. a Tereziny Dary.docx (157.45 KB)
- Upravená Příloha č. 3a - Položkový výkaz činností KoPÚ Lískovice.xlsx (29.92 KB)
- Upravená Příloha č. 3b - Položkový výkaz činností KoPÚ Tereziny Dary.xlsx (29.91 KB)