Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí
Odesílatel Ivana Vernerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2022 15:02:09
Předmět Výzva

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky pro veřejnou zakázku s názvem - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Račice u Štětí (viz příloha).

S pozdravem Beranová


Přílohy
- Výzva.pdf (389.73 KB)