Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zúžení účelové komunikace nad Štědrým potokem v obci Lupenice
Odesílatel Iveta Jedličková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2022 11:20:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zúžení účelové komunikace nad Štědrým potokem v obci Lupenice".
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.07.2022 v 10:00 hodin.
Veškerá zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele.

KPÚ pro Královéhradecký kraj


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidky-zuzeni_komunikace_LUPENICE (el).pdf (1.12 MB)