Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemková úprava v k.ú. Štokov
Odesílatel Kateřina Sýkorová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 14:59:32
Předmět Výzva

Vážení,
v příloze Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky. Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele v záložce "Zadávací dokumentace".
s pozdravem
Kateřina Sýkorová


Přílohy
- 1_Vyzva k podani nabidek ve ZPŘ_KoPU_Stokov_podepsane.pdf (390.87 KB)