Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy
Odesílatel Jan Čekal
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 10:06:21
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zadavatel obdržel dne 20.6.2022 pod č.j.: SPU 222112/2022 žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace. Sdělení zadavatele společně s dotazem uchazeče Vám zasíláme v příloze této zprávy.

S pozdravem

Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina


Přílohy
- Sdeleni_zadavatele_k_zadosti_o_vysvetleni_ZD_1_-_KoPU_Horky.pdf (388.04 KB)