Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry, Kobylí Hlava, Meziklasí
Odesílatel Jana Petríková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 13:46:11
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje, že zahajuje výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry, Kobylí Hlava, Meziklasí.
Výzva k podání nabídek včetně všech jejích příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.spucr.cz/contract_display_38675.html

S pozdravem

Ing. Jana Petríková
Pobočka Havlíčkův Brod


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (554.66 KB)