Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 11:46:10
Předmět Výzva k podání nabídky

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky pro veřejnou zakázku - Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi (viz přílohy).

S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ve ZPŘ.pdf (303.74 KB)
- Zadávací dokumentace.pdf (446.69 KB)